SEKILAS INFO
: - Kamis, 23-05-2024
 • 4 bulan yang lalu / Bingung pilih pondok Tahfidz atau pondok IT ? di Darul Fithrah kamu bisa dapat keduanya. Lebih Efektif & Efisien
 • 8 bulan yang lalu / Penerimaan Santri Baru ponpes Darul Fithrah resmi di buka
ABU FARAJ IBNU JAUZI | Multitalenta dalam Bidang Keilmuan

BIOGRAFI

ABU FARAJ IBNU JAUZI

Oleh: Aviv Alfi

Nama, kelahiran dan sifatnya:

Namanya adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaid bin Abdillah bin Hamadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja’far bin Abdillah bin Al Qasim bin An Nadhr bin Al Qasim bin Muhammad bin Abdillah bin Al Faqih Al Qasim bin Muhammad bin Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq Al Quraisyi At Taimi Al Bakri Al Baghdadi Al Hambali Al Wa’izh.

Beliau dilahirkan pada tahun 509 H, ada juga yang mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 510 H.

Sifat-sifatnya: Al Muwaffaq Abdullatif mengatakan, “Ibnu Jauzi adalah rupawan, baik perangainya, merdu suaranya, santun gerakannya dan menyenangkan sendau guraunya.”

Pakaian yang ia sukai adalah pakain yang terbaik dari kain yang berwarna putih, halus dan wangi. Beliau mempunyai akal yang cerdas dan jawaban yang cepat.

Dalam tulisan Muhammad bin Abdil Jalil Al Mauqani terdapat keterangan bahwa Ibnu Al Jauzi meminum sari buah Baladzar. Sebab itu, jenggotnya menjadi rontok dan hanya tinggal sedikit yang tersisa. Jenggot yang tersisa tersebut beliau semir dengan warna hitam hingga beliau meninggal dunia. (siyaru A’lam an Nubala’: 21/378)

Sanjungan Para Ulama’ terhadap beliau:

Abu Abdillah bin Ad Dabitsi dalam kitab tarikhnya mengatakan, “Syaikh kami Jamaluddin (Ibnu Al Jauzi) adalah pemilik banyak karya dalam bidang tafsir, fikih, hadits, sejarah dan lain-lain. Beliau adalah orang yang paling menguasai ilmu-ilmu hadits dan mengetahui shahih dan dha’ifnya. Beliau adalah orang yang sangat baik perkataannya, sangat sempurna aturan yang dianutnya dan sangat indah lisan dan keterangannya.”

Al Muwaffaq Abdullatif mengatakan, “Ibnu Al Jauzi adalah rupawan, baik perangainya, indah suaranya, santun gerakannya dan menyenangkan sendau guraunya. Majlis ilmiyahnya dihadiri oleh seribu orang atau lebih, beliau tidak menyia-nyiakan waktu sedikitpun. Setiap harinya, beliau menulis karya ilmiyah lebih dari empat kitab kecil. Beliau mengetahui berbagai ilmu. Namun yang paling menonjol adalah bidang tafsir, hadits dan sejarah. Meskipun demikian, beliau juga ahli merangkai puisi. Dalam bidang kedokteran beliau mengarang buku yang berjudul al Luqath sebanyak dua jilid.

Ibnu Ma’tuq Al mahfuzh menerangkan, “Ibnu Al Jauzi adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam berbagai ilmu, orang yang terpandai dalam bidang prosa dan puisi, orang yang melebihi sastrawan dan ulama’-ulama’ besar semasanya dan orang yang memiliki karya lebih dari 340 buah yang tiap-tiap karya tersebut terdiri dari beberapa bagian bab sampai dua puluh jilid. Aku berfikir bahwa zamn tidak akan mengizinkan ada orang yang menandinginya.”

Adz Dzahabi mengatakan, “Ibnu Al Jauzi adalah ketua para da’i, seorang penulis sya’ir dan prosa yang terkemuka. Kitab-kitab karyannya sungguh menakjubkan para pembaca dan menghanyukan mereka dalam keindahan. Tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya orang yang mempunyai kecakapan seperti kecakapanya.”

Ia adalah pemegang bendera nasehat agama yang mempunyai penampilan indah, suara yang merdu, perkataan yang mengena dihati dan perilaku yang baik. Ia adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas dibidang tafsir, sejarah, ilmu hadits, fiqih, ijma’ dan perkhilafan ulama’; mempunyai pengetahuan dalam bidang kedokteran dan mempunyai pemahaman, kecerdasan, hafalan dan ingatan yang kuat.”

Hari-harinya ia gunakan untuk mengumpulkan ilmu dan menyusun karya. Ia adalah orang yang selalu menjaga dirinya agar terlihat rapi dan indah dengan memakai pakaian yang baik, ungkapan kata yang sopan dan prilaku yang lemah lembut, menetapi sifat-sifat terpuji dan sangat dihormati orang awan dan ulama’. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mempunyai karya seperti karya-karya Ibnu Al Jauzi.”

Adh Dzahabi juga mengatakan, “Ibnu Al Jauzi adalah syaikh, Imam ulama’ besar, Al Hafidz, Mufassir, Syaikul islam, kebanggaan islam dan yang mendapat gelar Jamaluddin.” (siyaru A’lam an Nubala’: 21/365)

Guru dan murid-muridnya:

Guru-gurunya: Adh Dhahabi mengatakan, “Guru-gurunya adalah Abu Al Qasim bin Al Hushain, Abu Abdillah Al Husain bin Muhammad Al Bari’, Ali bin Abdil Wahid Ad Dainuri, ahmad bin Ahmad Al Mutawkkili, Ismail bin Abi Shaleh Al Muadzdzin, Al Faqih Abu Al Hasan bin Az Zaghuni, Hibatullah bin ath Thabari Al Hariri, Abu Ghalib bin Al Banna’, Abu Bakar Muhammad bin Al Husain Al Mazraqi, Abu Ghalib Muhammad bin Al Hasan Al Mawardi, Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad Al Asbihani Al Khatib, Al Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdil Baqi Al Anshari.”

Juga tercatat sebagai gurunya; Ismail bin As Samarqandi, Yahya bin Al Banna’, Ali bin Al Muwahhid, Abu Manshur bin Khairun, Badar Asy Syihi, Abu Sa’ad Ahmad bin Muhammad Az Zaurani, Abu Sa’ad Ahmad bin Muhammad Al Baghdadi Al Hafidz, Abdul Wahhab bin Al Mubarak Al Anmathi Al Hafizh, Abu As Suud Ahmad bin Ali bin Al Majalli, Abu Manshur Abdurrahman bin Zuraiq Al Qazzaz, Abu Al Waqt As Sajzi, Ibnu Nashir, Ibnu Al Baththi dan guru-gurunya yang lain yang jumlahnya lebih dari 80 orang.

Murid-muridnya: Adz Dzahabi mengatakan, “Murid-muridnya adalah Muhyiddin Yusuf (anaknya yang menjadi guru besar di Dar al Mu’tashim billah), Ali An Nasikh (anaknya yang paling besar), Al Waizh Syamsuddin Yusuf bin Farghali Al Hanafi (cucnya, penulis Mir’ah Az Zaman), Al Hafidz Abdul Ghani, Syaikh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, Ibnu Dubaitsi, Ibnu An Najar, Ibnu Khalil, Adh Dhiya’, Al Yaldani, An Najib Al Harrani, Ibnu Abiddaaim, dan murid-muridnya yang lain. Sedangkan murid-muridnya yang mendapatkan ijazah darinya adalah Syamsuddin Abdurrahman, Ibnu Al Fari, Ahmad bin Abi Al Khair, Al Khadr bin Hammuyah dan Al Quthb bin Ashrun.” (Suyaru a’lam an nubala’: 21/367)

Kitab-kitab karyannya:

Diantara karya-karyanya yang sudah dicetak:

 1. Ikhbar Ahl Ar Rusukh fi Al Fiqh wa Al Hadits Bimiqdar Al Mansukh min Al Hadits.

 2. Akhbar Azh Zhurafa’ wa Al Mutamajinin.

 3. Akhbar An Nisa’ (namun dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

 4. Al Adzkiya.

 5. Bustan Al Wa’izhin wa Riyadh As Sami’in.

 6. Tarikh Umar Ibnu Khathab ra.

 7. Taqwim Al Lisan.

 8. Taqlih fuhum Ahl Al Atsar

 9. Tanbih An Na’im Al Ghamir ‘ala Hifzh Mawasim Al Umr.]

 10. Daf’u Syubhah At Tasybih wa Ar Rad ‘ala Al Mujassimah.

Meninggalnya :

Saat-saat akhir hidupnya, Ibnu Al Jauzi sakit selama lima hari. Ia meninggal pada malam Jum’at antara Maghrib dan Isya’, tanggal 13 Ramadhan tahun 597 H. saat itu ia mencapai umur 87 tahun.

Ketika berita meninggalnya sudah tersebar, orang-orang merasa gelisah dan pintu-pintu pasar ditutup. Jenazahnya dihadiri oleh banyak orang, diangkat diatas kepala-kepala manusia karena keramain yang luar biasa, lalu dibawa kemasjid jami’ Al Manshur untuk dishalati.

Sementara shalat jenazah dipimpin oleh anaknya sendiri, Al Qasim Ali karena para ulama’ dan tokoh tidak dapat samapi di barisan depan yang disebabkan meluapnya mausia di masjid. Hari adalah hari yang disaksikan banyak orang. Peristiwa itu bertepatan dengan musim panas dan bulan puasa. Jenazahnya dikuburkan disamping makam ayahnya yang berdekatan dengan makam Imam Ahmad.

Referensi: Dzammu al Hawa, Ibnu al Jauzi. Dan lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Arsip